3 fördelar med att byta till en helt ny station istället för att renovera!

  1. Pålitlig anläggning
  2. God överblick av processen till överordnat system via ny fiberanslutning
  3. Bättre arbetsmiljö för driftpersonal

Detta blev resultat för Strömstads kommun, då tidigare tryckstegringsstation var nedgången och under mark. Grundfos AB gav då förtroendet till oss på Elicom att leverera styrskåp, installation, driftsättning och programmering

tryckstegringsstation