Elicom har tillsammans med MIVA montage utfört en totalrenovering som både förbättrar processen och arbetsmiljön.

Renoveringen innebar att anläggningen kompletterades av ytterligare en utgående ledning för ett samhälle. Implementering av förfinad styr och mätutrustning för minimering av tillsatsmedel och att säkerställa en god och jämn vattenkvalitet. Installation av nytt klordoseringssystem.
Utgående vatten styrs med hjälp av automatiserade ventiler med motordon som har UPS-drift.