Automatikskåpet innehåller alla de viktiga funktioner som krävs för att styra en modern applikation optimalt. Vi anpassar skåpet helt efter dina specifika behov och önskemål.

Vårt huvudsakliga segment är VA-pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk. Men vi utvecklar, levererar och utför också kundanpassade specialstyrningar med övervakning och dess mjukvara för bränsletankanläggningar, fodertransportsystem, biogasanläggningar, vattenkraftverk, vattenmembranfilter samt reglerventilanläggningar.

Produkter

Automatikskåp

Skräddarsydda automatikskåp

Oavsett om det gäller en standard avloppspumpstation, tryckstegring eller en specialapplikation erbjuder vi en smidig och kostnadseffektiv lösning. Med en förprogrammerad PLC enligt era önskemål blir driftsättningen och injustering av parametrar snabb och enkel för driftpersonalen.

Som fabriksoberoende leverantör skräddarsyr vi applikationen utifrån givna parametrar för att optimera lösningen till respektive specifikation. När vi konstruerar och bygger styrskåp, involverar vi tidigt programmeraren i arbetet som med sin kompetens ser till att välja rätt utrustning. För att uppnå maximal funktion är kontakten med dig avgörande. All nödvändig information inhämtas för att styrsystemet ska bli så ändamålsenligt som möjligt.

Vi optimerar mjukvaran i operatörsterminalen och styrsystem för ert kundanpassade SCADA-system. Vi programmerar bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Schneider, Siemens och Phoenix.

Stor vikt läggs såklart vid montering och test av alla skåp innan de lämnar oss. Våra installatörer, tekniker och programmerare löser montage, driftsättning eller service på plats.

PLC

Vi arbetar med de flesta vanligt förekommande PLC-systemen och operatörspanelerna inom VA och industri. Vi har en gedigen erfarenhet av PLC-programmering och styrsystem för olika automationslösningar och kan erbjuda en bred kompetens gällande PLC och HMI.

Våra projektledare och programmerare går tillsammans med dig igenom hur du vill att anläggningen ska styras, om det är något du tidigare saknat och vilken övervakning samt kommunikation du behöver. Utifrån det skräddarsyr vi ett optimalt program med de funktioner och den styrning som som varje process och applikation kräver. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC och operatörspaneler, anpassas arbetet för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet.

Genom vårt engagemang har vi ambitionen att skapa långsiktiga och hållbara relationer.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning!

Kontakta oss

Referenser

MIVA Montage – tryckstegringsstation

Elicom har tillsammans med MIVA montage utfört en totalrenovering som både förbättrar processen och arbetsmiljön. Renoveringen innebar att anläggningen kompletterades...

Uppsala Vatten – anläggning för dricksvatten

Tillsammans med MIVA Montage AB har vi renoverat en dricksvattensproducerande anläggning till Uppsala Vatten. Denna anläggning var i drift under...

MIVA Montage – Renoverat vattenverk

Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten...

Vi erbjuder många olika lösningar inom området VA-automation.