Att jobba på Elicom innebär spännande karriärmöjligheter. Du kommer att arbeta i en organisation där värderingar är viktiga och där arbetet utförs på Elicom sätt!

Elicom är en arbetsgivare som främjar jämställdhet och förbjuder alla former av diskriminering. Elicom respekterar individen i alla aspekter av anställningen – från rättvisa löner, arbetstimmar, föreningsrätt, till jämställda möjligheter för utveckling inom företaget. Vi följer lokala lagar och förordningar, och vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång. Vi stödjer en öppen och transparent arbetsmiljö där alla medarbetare har rätt att diskutera arbetsrelaterade frågor direkt med cheferna. Vi eftersträvar goda relationer med våra medarbetare samt med arbetarorganisationer och fackföreningar.

Motiverade medarbetare är A och O för framgång, inte minst i en projektstyrd verksamhet, och därför strävar Elicom hela tiden efter att skapa delaktighet och erbjuda nya utvecklingsmöjligheter.

Våra värderingar:

Samarbete – Engagemang – Kompetens

I samarbete med kunden tar vi fram en optimal lösning för applikationen. En kraftentreprenad är produkter, lösningar samt engagemang och samspel på individnivå.

Att kunna se och ta helheten i ett projekt är möjligt genom bred kompetens och mångårig vana.

 

Elicom – Tillsammans framåt!

Din nya karriär!