Förutom ett Ikea varuhus innehåller centrumet där nya Ikea Umeå ligger ca 80 olika butiker och restauranger. Nya Ikea är ca 35 000kvm stort och invigdes våren 2016. Elicom fick uppdraget att förse Ikea med ett komplett lågspänningssystem. Förutom ställverk och centraler levererades även ett stort antal uttagsplåtar för eldistrubition inom Ikeas väggar.

Produkter

  • Mellanspänningsställverk
  • 2 Transformatorer
  • 2 Kanalskenor
  • 2 Lågspänningsställverk
  • 1 Hjälpkraftsytem 110VDC
  • 1 Felsignalcentral
  • Installation och idrifftagning av hela anläggningen