Tillsammans med MIVA Montage AB har vi renoverat en dricksvattensproducerande anläggning till Uppsala Vatten. Denna anläggning var i drift under projektets gång och ett sådant arbete kräver stor kunskap om processen, noggrannhet, ett tätt samarbete mellan olika yrkesgrupper och en väl genomarbetad tidsplan med delmoment för att undvika störningar i vattenförsörjningen.
Elicom har dessutom vidareutvecklat kundens PLC system och andra gränssnitt.