Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten klassas som livsmedel är det viktigt med en bra reningsprocess, att det blir rätt kvalitet.

Ett nytt modernt vattenverk med högre kapacitet och ett bättre och modernare reningsprocess byggdes av MIVA Montage. Tillsammans med Elicom levererades ett smart/ användarvänligt styrsystem med övervakning och uppkoppling mot överordnat system.