VA-automation

Vi erbjuder automationslösningar för applikationer inom VA, infrastruktur och industri.

För att nå optimal funktion och kostnadseffektivitet skräddarsyr vi alla automationslösningar. Vi är fabrikatsoberoende och anpassar utrustningen efter dina behov och önskemål. Stor vikt läggs såklart vid montering och test av alla automatikskåp innan de skickas ut för installation. Våra installatörer, tekniker och programmerare monterar och driftsätter utrustningen på plats hos dig. Och naturligtvis erbjuder vi sedan kontinuerlig service för högsta driftsäkerhet.

Ett nära samarbete och partnerskap är en viktig framgångsfaktor. Varje unikt uppdrag matchas med ett lämpligt team för att erbjuda rätt kompetens och rätt förutsättningar för ett smidigt och effektivt genomförande. Med vår kunskap och erfarenhet vill vi få dig att känna trygghet hela vägen.

Genom vårt engagemang har vi ambitionen att skapa långsiktiga och hållbara relationer.

 

tryckstegringsstation
PLC & HMI

Egen konstruktion av el- och styrsystem

Vi hjälper dig med allt från konstruktion och ritning till färdig installation med relationshandling. Oavsett om dina underlag kommer som en färdig handling eller enkel beskrivning av önskad funktion. Dokumentationen produktionsanpassas för att effektivisera tillverkningen och ledtiden.

Vi vill gärna vara delaktiga tidigt i projekteringsarbetet för att kunna hjälpa dig att optimera lösningarna och uppnå en ökad kostnadseffektivitet.

Vi projekterar och konstruerar normalt i CAD-systemen Elprocad och Fastel.

PLC-system

Vi arbetar med de flesta vanligt förekommande PLC-systemen och operatörspanelerna inom VA och industri. Våra projektledare och programmerare går tillsammans med dig igenom hur du vill att anläggningen ska styras, om det är något du tidigare saknat och vilken övervakning samt kommunikation du vill ha. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig med rätt styrning för respektive process. Och skräddarsys ett optimalt program med de funktioner som varje applikation kräver.

Vi har en gedigen erfarenhet av PLC programmering och styrsystem för olika automationslösningar. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC er och operatörspaneler så anpassar vi arbetet för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet och givetvis inom ramarna för gällande krav och standarder.

Automation

Projektledning inom VA-automation

Vi driver och tar helhetsansvar för projekt av varierande storlek och entreprenadform. Vi har erfarenhet av flera olika system inom processreglering och tack vare ett målmedvetet arbete har vi tagit oss till en marknadsledande position.

I vår roll som helhetsleverantör kan vi bistå med rådgivande konsultation. Varje projektteam sätts ihop av en projektledare baserat på typ av projekt. Allt för att skapa en trygghet både för er och för oss. Vi skräddarsyr insatsen efter vår genomarbetade projektmall, oavsett om det handlar om en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad med projektering och egna tekniska lösningar.

Våra tekniker monterar, installerar och avprovar utrustningen på plats och ger dig en driftsatt anläggning färdig att spänningssätta. En anläggningskonstruktion med komplett dokumentation ingår. Den ger dig en enkel överblick över hela din anläggning och dess olika delar och funktioner.

Vår personal är gediget skolade inom projektledning samt affärsjuridik och fortbildas kontinuerligt. Licenser innehas för: ID06, SSG, BAS-U, BAS-P, El-behörighet, Auktorisationsbevis, Registreringsbevis och Heta Arbeten.

Automatikskåp för optimal styrning av moderna applikationer

Vi erbjuder olika typer av automatikskåp med anpassad funktionalitet utifrån varje unik applikation.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning