Kraft -
industri och
fastighet

Vi erbjuder lösningar för eldistribution till både fastigheter och industrier. Typiska fastigheter är köpcentra, varulager och distributionscentraler, men också arenor, sjukhus och liknande.

Eldistribution till industrier

Till industrier arbetar vi med lösningar till både själva elektrifieringen av fastigheten och direkt med den tillverkande processen. Det kan till exempel handla drift av pumpar, fläktar eller kraftförsörjning till själva processen i verksamheten.

Vi projekterar och konstruerar utifrån given specifikation för i princip vilken inomhusmiljö som helst. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt att arbeta med oss. Våra kunniga tekniska säljare, dedikerade projektledare och djupa insikt i elfördelning gör att du får tid att fokusera på övriga delar i ditt projekt. För effektiva leveranser samverkar vi med många installationsföretag runt om i Sverige.

Vårt partnerskap med Schneider Electric inom detta affärsområde ger oss tillgång till marknadsledande produkter och tusentals expert runt om i världen. Som en licenserad EcoXpert-partner får även våra kunder ta del av denna kunskapsbank.

Vi arbetar med SE Okken för vårt industriella erbjudande
Okken är ett industriellt lågspänningsställverk för både motordrifter och distribution upp till 7300 A. Okken är fullt typtestat och certifierat enligt de senaste branschstandarderna. Utformad för att erbjuda säker drift och underhåll har Okken omfattande ljusbågs- och kortslutningsskydd för att säkerställa kompromisslös säkerhet. Alla Okkens komponenter och ingående apparater är utformade och testade tillsammans av Schneider Electric och erbjuder full kompatibilitet samt kontinuerlig termisk övervakning.

Eldistribution till fastigheter

Våra lösningar för olika typer av fastigheter omfattar bland annat centraler, låg- och mellanspänningsställverk, transformatorer, samt system för övervakning och styrning.

Vi arbetar generellt med SE Prisma (SeT P) för vårt fastighetserbjudande. SE Prisma är den mest bekväma lösningen för slutkunder och installatörer. Den gör att de kan sömlöst montera centraler och ställverk som passar perfekt till alla elektriska arkitekturer och driftsförhållanden. Välj mellan allt från små väggmonterade Prisma G-centraler till stora golvstående 4000 A Prisma P-ställverk.

ställverk
transformatorer

Vårt arbetssätt

Vi driver våra projekt med fokus på ordning och reda, samt med täta avstämningar och tydlig kommunikation med våra uppdragsgivare. Det gör våra leveransprojekt framgångsrika. Förutom våra resurser i Sverige har vi tillgång till experter och resurser inom Schneider Electric koncernen och hos andra utvalda partners. Vi genomför FAT-tester direkt i vår produktionsenhet i Töreboda, eller då det specificeras, hos våra utvalda underleverantörer.

Vi hjälper dig från konstruktion och ritning till färdig installation med relationshandling, oavsett om dina underlag kommer som en färdig handling eller enkel beskrivning av önskad funktion. Dokumentationen produktionsanpassas för att effektivisera tillverkning och ledtid.

Med fördel kliver vi in och är delaktiga tidigt i projekteringsarbetet för att kunna hjälpa dig att optimera lösningarna och nå ökad kostnadseffektivitet. Relationshandlingar levereras med varje produkt.

Vi projekterar och konstruerar normalt i CAD-systemen Elprocad och Fastel.

Genom vårt engagemang har vi ambitionen att skapa långsiktiga och hållbara relationer.

Mellan- och lågpänningsställverk för stabil tillgång till elkraft

Vi erbjuder olika lösningar inom mellan- och lågspäningsställverk för att skapa en trygg och stabil tillgång till elkraft i din anläggning.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning