Elicom har tillsammans Polar Capacity levererat en testanläggning till Stockholm Exergi. Anläggningen är en första del i ett större avtal mellan Polar Capacity och Stockholm Exergi. Elicoms roll var att installera och driftsätta anläggningen.