SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och måste därför hanteras på ett säkert sätt för att undvika att någon olovandes påverkar eller ändrar dess funktion.

Under många år har bolagen som använder SCADA system gradvis automatiserats. Systemen blir samtidigt alltmer komplexa och styr allt fler samhällskritiska funktioner. Detta gör dem mer sårbara och utmaningen blir att fortsätta digitaliseringen på ett säkert sätt. Samtidigt växer behovet av att kunna överföra informationen till andra nätverk för att kunna arbeta på ett effektivt sätt.

Vi på Elicom ser alltid till att vara uppdaterade på det senaste inom övervakning och process styrning. Hos oss skall du känna dig trygg att få en framtidssäker lösning oavsett hur din applikation ser ut.

 

 

VA Automation

När vi konstruerar och bygger styrskåp, involverar vi tidigt programmeraren i arbetet som med sin kompetens ser till att välja rätt utrustning. För att uppnå maximal funktion är kontakten med dig avgörande. All nödvändig information inhämtas för att styrsystemet ska bli så ändamålsenligt som möjligt. Vi optimerar mjukvaran i operatörsterminalen och styrsystem för ert kundanpassade SCADA-system. Vi programmerar bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Schneider, Siemens och Phoenix

Fastighetsautomation

System för fastighetsautomation måste klara av att styra många olika system och funktioner. Över tiden kan mängden system och antalet tekniska lösningar öka för att svara upp mot nya behov och krav på exempelvis inneklimat och energieffektivitet. En SCADA-lösning måste därför klara av att övervaka och styra stora byggnadskomplex som kan omfatta hundratals PLC-system och nätverk med tusentals datapunkter. Elicom ser alltid till att leverera med den skalbarhet som gör systemet mycket framtidssäkert.
Inom fastighetsautomation finns idag flera nyckelfärdiga lösningar, vi hjälper dig gärna till den mest effektiva och prisvärda lösningen för dig.

Industriella processer

Med ett SCADA-system inom processindustrin kan man samla in och analysera produktionsdata i realtid, övervaka och hantera larm och programmera automatiska kontrollsvar som utlöses av vissa händelser eller systemparametrar.
SCADAs kärnfunktioner inkluderar:

  • Systemövervakning
  • Automatiserad styrning av industriella processer och maskiner
  • Datainsamling och analys
  • Händelse- och larmmeddelanden
  • Rapportering

För att utföra dessa funktioner integrerar SCADA med sensorer och andra mätenheter, som kan vara i antingen digital eller analog form, för att samla in data. Den insamlade datan skickas sedan till fjärrterminalenhet (RTU) eller programmerbar logisk styrenhet (PLC) för att översättas till användbar information. Slutligen vidarebefordras informationen till ett mänskligt maskingränssnitt (HMI) eller andra typer av displayer för operatörer att analysera och interagera med.

Automatisera styrningen

SCADA-system möjliggör också möjligheten att automatisera styrningen av industriella processer och maskiner som annars skulle vara för komplexa för manuell mänsklig kontroll. Genom användning av sensorer och mätanordningar kan SCADA-system upptäcka onormala parametrar eller larm och automatiskt svara med en programmerad kontrollfunktion. Till exempel om ett larm inträffade som signalerar för mycket tryck i en linje, skulle SCADA-systemet utlösa ett programmerat svar för att öppna en övertrycksventil för att återställa trycknivåerna till en normal nivå.
Vi har mångårig erfarenhet av att tillsammans med kunden skapa ett framtidsäkert system för en säker process inom olika applikationer och tillämpningar.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning!

Kontakta oss

Referenser

MIVA Montage – tryckstegringsstation

Elicom har tillsammans med MIVA montage utfört en totalrenovering som både förbättrar processen och arbetsmiljön. Renoveringen innebar att anläggningen kompletterades...

Uppsala Vatten – anläggning för dricksvatten

Tillsammans med MIVA Montage AB har vi renoverat en dricksvattensproducerande anläggning till Uppsala Vatten. Denna anläggning var i drift under...

MIVA Montage – Renoverat vattenverk

Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten...

Vi erbjuder många olika lösningar inom området VA-automation.