Elicom har levererat Khumbu Energys första energilager som en inledning på en större satsning. Installationen är gjord på Lundsbrunn Spa & Resort i Götene komun. Syftet med energilagret är att Khumbu Energy ska delta på marknaden för frekvenstjänster mot Svenska Kraftnät.