Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Dessa riktlinjer beskriver Elicoms behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Elicoms tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Elicom AB (organisationsnummer 556321-5010) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Elicom behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, ge god service, support, leverera produkter samt marknadsföra varor och tjänster och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vidare behandlas dina personuppgifter även vid garantiåtagande. Vid upprättande av avtal kan Elicom komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

För att Elicom ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller berättigat intresse att nå ut med marknadsföring. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning. I vissa fall kan Elicom behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få tydlig information om vad du samtycker till.

Cookies

Elicoms webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan samt för att samla in statistik och sköta vår marknadsföring. Vi använder oss av följande typ av cookies:

Nödvändiga cookies. Elicoms webbplats använder nödvändiga cookies, som krävs för att webbplatsen ska fungera. Dessa har följande syften:

Cookie Domän Beskrivning Utgångstid Typ
 

cookies_and_content_security_policy

.elicom.se Används för att avgöra vilka cookies användaren godkänd 1 år Nödvändig
wordpress_* .elicom.se Sätts av WordPress för hantera inloggade användare Session Nödvändig

Cookies för upplevelse. För att vår hemsida ska prestera så bra som möjligt under ditt besök. Om du nekar dessa cookies kommer viss funktionalitet att försvinna från hemsidan.

 •  Youtube. Används för att visa videoklipp från Youtube på webbplatsen. Cookies för Youtube sätts i användarens webbläsare när du besöker en sida på vår webbplats som har ett videoklipp från Youtube. Dessa sätter cookies på domänen youtube.com. Dessa används för att samla in statistik. Datan skickas till Youtube. Mer information om hur Youtube använder dessa uppgifter finner du i Youtubes integritetspolicy

Cookies för statistik. För att vi ska kunna förbättra hemsidans funktionalitet och uppbyggnad, baserat på hur hemsidan används.

Cookie Domän Beskrivning Utgångstid Typ
_gid .elicom.se Google Analytics sätter denna cookie för att lagra information om hur besökare använder en webbplats samtidigt som den skapar en analysrapport över webbplatsens prestanda. En del av den insamlade informationen inkluderar antalet besökare, deras källa och de sidor de besöker anonymt. 1 dag Statistik
_gat_gtag_UA_* .elicom.se Google Analytics sätter denna cookie för att lagra ett unikt användar-ID. 1 minut Statistik
_ga_* .elicom.se Google Analytics använder denna för att skilja mellan användare. 2 år Statistik

Cookies för marknadsföring. Genom att dela med dig av dina intressen och ditt beteende när du surfar ökar du chansen att få se personligt anpassat innehåll och erbjudanden.

Cookie Domän Beskrivning Utgångstid Typ
_fbp .elicom.se Facebook sätter denna cookie för att visa annonser antingen på Facebook eller på en digital plattform som drivs av Facebook-reklam efter att ha besökt webbplatsen. 3 månader Marknadsföring
li_sugr .linkedin.com Används för att göra en sannolikhetsbaserad matchning av en användares identitet utanför utvalda länder 3 månader Marknadsföring
bcookie .linkedin.com Cookie för webbläsaridentifiering för unik identifiering av enheter som har åtkomst till LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen 1 år Marknadsföring
lidc .linkedin.com LinkedIn ställer in lidc-cookien för att underlätta valet av datacenter. 1 dag Marknadsföring
UserMatchHistory .linkedin.com Synkronisering av LinkedIn Ads-ID 1 månad Marknadsföring
bscookie www.linkedin.com Används för att komma ihåg att en inloggad användare verifieras genom tvåfaktorautentisering och har loggat in tidigare. 1 år Marknadsföring
li_gc .linkedin.com Används för att lagra gästernas samtycke till användning av cookies i icke-väsentliga syften 6 månader Marknadsföring

Inställningar för Cookies. Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av Elicom.se kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies.

Jag vill ändra min inställningar för cookies.

Tracking

På Elicoms hemsida finns pixlar från

 •  Facebook. För att vi ska kunna rikta annonsering på Facebook till de IP-nummer som har besökt Elicoms webbplats. Elicom hanterar ingen information om personer eller vad de gör på Facebook. Läs mer om hur Facebook behandlar uppgifter.
 •  LinkedIn. För att vi ska kunna rikta annonsering på LinkedIn till de IP-nummer som har besökt Elicoms webbplats. Elicom hanterar ingen information om personer eller vad de gör på LinkedIn. Läs mer om hur LinkedIn behandlar uppgifter.
 •  Google. Vi använder Google Analytics för att analysera och utveckla Elicoms hemsida. Vi anonymiserar IP-adresserna för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.

Mottagare

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Skydd av uppgifter och lagringstid

Elicom tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda era personuppgifter mot missbruk och obehörig åtkomst. Elicom kommer att behandla och lagra era personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna insamlats för eller om annan lag kräver det.

Rättigheter

 • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
 •  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
 •  Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 •  Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 •  Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
 •  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
 •  Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kontakt

Har du frågor om Elicoms hantering av personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter så ska du vända dig till VD Mikael Schwartz Jonsson, Verkstadsgatan 6, 545 31 Töreboda, Tel. 0506-19900. Du har också rätt att lämna in klagomål till ansvarig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.