Elicom startade 1988. Genom åren har vi utvecklats till att bli en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation till industri, VA och offentlig verksamhet. Med fokus på kvalitet och personsäkerhet har vi med våra produkter och medarbetare etablerat ett förtroende som vi är stolta över.

Vi levererar kompletta lösningar

Tillsammans med utvalda leverantörer inom mellanspänning, krafttransformatorer, kanalskenor och hjälpkraftssystem levererar vi kompletta kraftlösningar. Ett helhetsåtagande som ger en bra väg till ett problemfritt och framgångsrikt genomförande.

Vid behov utför vi även installation, programmering och idrifttagning av våra produkter. Dessutom erbjuder vi avtal för service och underhåll, vilket ger en ökad driftsäkerhet och livslängd.

En långt och värdeskapande förflutet inom telekomindustrin innebär också omfattande kompetens inom likspänning och dess speciella dimensioneringsregler.

En stabil och trygg partner

Engagemang och kreativitet kombinerat med lång yrkeserfarenhet gör oss till en stabil och trygg partner. Ditt behov och dina intressen är centrala. De är alltid utgångspunkten för att vi ska kunna skapa flexibla och kund unika lösningar i både låg och hög volym.

Vi är gärna en rådgivande partner och vår målsättning är att bygga långsiktiga kund- och leverantörsrelationer genom samarbete.

Allt började 1988

Elicom grundades 1988 av Anders Schough. Redan fem år tidigare var han verksam inom ett installationsföretag i elbranschen med inriktningen mot kompletta strömförsörjningssystem till telestationer. Etablerade kunder som Telia, Ericsson och Emerson med flera var basen för verksamheten under hela nittiotalet. Framför allt Ericsson växte till en dominerande position bland kunderna med leveranser över hela världen.

Allt högre krav ställdes

Som en logisk följd av de alltmer tekniskt utvecklade telestationerna, ställdes allt högre krav på utrustning och säkerhet. Genom ett samarbete med Philips Industrial Electronics om färdiga kraftförsörjningssystem till radiobasstationer, fick Elicom en given plats som leverantör inom telekombranschen.

Tack vare en nära samverkan med våra kunder och tidig delaktighet i deras design- och utvecklingsfaser, försågs hela telekomindustrin med produkter för både AC- och DC-utrustningar från Elicom.

Vi är både en partner och en leverantör

Under slutet av nittiotalet gjordes stora satsningar på automation och kraftfördelningar mot industri och byggsektorn. Sedan dess har vi haft en ledande roll som leverantör av styrutrustningar, elcentraler och ställverk. Genom att erbjuda mellanspänning, transformatorer och övrig kringutrustning ser våra kunder oss numera som en partner och leverantör av kompletta kraftanläggningar. Vi kan även följa med våra produkter ut på plats för inkoppling och idrifttagning.

Under januari 2017 bytte Elicom ägare. Anders Schough kände att det var dags att ta in nya krafter för att vidareutveckla bolaget och Anders Böös och Robert Magnusson tog över som huvudmän.

Unik kompetens inom styrsystem och programmering

April 2017 köpte vi tillbaka TM Automation, ett företag som främst varit verksamt inom VA. Det var ett naturligt steg eftersom företaget hade startats upp av personal från Elicom 23 år tidigare. I och med förvärvet återinfördes erfarenhet inom industriell automation och vi breddade oss med en unik kompetens inom styrsystem och programmering.

I dag befinner sig Elicom i en expansiv fas där tillväxt på andra orter och fler företagsförvärv ingår i planen. Detta har även resulterat i en ny delägare från mitten av 2022, Polar Structure. Med Polar kom även ett nytt affärsområde i Energi och energilagringslösningar. Med ett personligt engagemang och en uttalad ambition att vara i den högteknologiska frontlinjen, ser vi väldigt positivt på framtiden.

 

ISO 9001 – ISO 14001

Högsta kreditklass

Stolt medlem i SKE

Stolt delägare i IDC