Konstruktionsarbete

Ställverk 1250A

Uppställning och montage av ställverk

14st centraler

Avprovning och test innan leverans