Renovering av bef. pumpstation, ny större överbyggnad och all utrustning utbytt

Uppgraderad med ny ventilation, reservkraft, pumpar och givare och säkerställd med ny el

Leverans av styrsystem och frekvensomformare från Mitsubishi.

Övervakad och styrd i SCADA-system Cactus.