• 2st transformatorer med bur
  • 3st lågspänningsställverk
  • Kanalskenor
  • Likspänningssystem 110V
  • Kontrollskåp
  • Anläggningskonstruktion
  • Installation, driftsättning och avprovning