• 2st lågspänningsställverk
• 47st centraler
• 1st kabelskåp