• 1st 24kV ställverk
  • 4st transformatorer
  • 4st lågspänningsställverk
  • Kanalskenor
  • Likspänningssystem 110V
  • Felsignalcentraler
  • Intransport, uppställning, installation, driftsättning och avprovning