• 3st lågspänningsställverk
• 29st centraler
• 452st lägenhetscentraler