Det här vattentornet var på väg att få ”vattenvärk”.

Här har vi på Elicom tagit hand om helheten genom:

*  Konstruktion

*  Programmering

*  Byggnation av automatikskåp

*  Installation

*  Testning

*  Driftsättning

Vi värnar om goda samarbeten för att nå bästa resultat för kunden och har i detta projekt jobbat tillsammans med Miva, stort tack för gott samarbete.

Resultatet

*  Ett uppgraderat med nytt styrsystem.

*  Bättre kontroll på distans för driftpersonal som har jourverksamhet 24/7.

*  Minskad daglig översyn med besök på plats och säkrare vattenförsörjning.

*  Modern kundanpassad styrning/övervakning för jämn och hög vattenkvalité ger mervärde för alla berörda inom VA-kollektivet.

Vi vill ge er vatten inte värk. Har ni något projekt på gång, kontakta oss idag!