Blekingesjukhuset, Karlskrona
Kund: Elcom Karlskrona
Leverans: Q2 2019- Q2 2020
Ca 90st centraler.
Info om projektet finns på denna länk