Här kan du läsa om våra tidigare projekt
Elicom_hyr_elskåp_hos_oss

Elicom fick nyligen leverera en uthyrning av automatikskåp till en kund i Stockholmstrakten då behovet av en temporär lösning fanns för att renovera en pumpstation. I detta fall var det...

Läs mer
Elicom_vattenverk

Gammalt vattenverk blir nytt! Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten klassas som livsmedel är det viktigt...

Läs mer

APS Slussen i Falun får nytt liv Slussen är en av de största och viktigaste avloppspumpstationerna (APS) i Falun. Placerad i slutet av kedjan med APS, som flyttar spillvattnet från...

Läs mer

Någonstans i Värmland står en ny pumpstation. I denna leverans ingick: – Automatikskåp – Installation – Idrifttagning Detta var en kundanpassad lösning där slutkund önskade en MJK MyConnect pumpstyrning. När...

Läs mer

En av Smedjebackens första pumpstationer! På 1950-talet byggdes en av Smedjebackens första pumpstationer, även kallad Tage efter en tidigare VA-chef. Eftersom placeringen är i närheten av bostäder med kulturellt värde...

Läs mer
tryckstegringsstation

3 fördelar med att byta till en helt ny station istället för att renovera! Pålitlig anläggning God överblick av processen till överordnat system via ny fiberanslutning Bättre arbetsmiljö för driftpersonal...

Läs mer