Här kan du läsa om våra tidigare projekt

Vi har tillsammans med Miva Montage AB fått vara med och renovera en dricksvattensproducerande anläggning till Uppsala Vatten. Denna anläggning var i drift under projektets gång och ett sådant arbete...

Läs mer
Elicom_hyr_elskåp_hos_oss

Elicom fick nyligen leverera en uthyrning av automatikskåp till en kund i Stockholmstrakten då behovet av en temporär lösning fanns för att renovera en pumpstation. I detta fall var det...

Läs mer
Elicom_vattenverk

Gammalt vattenverk blir nytt! Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten klassas som livsmedel är det viktigt...

Läs mer

APS Slussen i Falun får nytt liv Slussen är en av de största och viktigaste avloppspumpstationerna (APS) i Falun. Placerad i slutet av kedjan med APS, som flyttar spillvattnet från...

Läs mer

Någonstans i Värmland står en ny pumpstation. I denna leverans ingick: – Automatikskåp – Installation – Idrifttagning Detta var en kundanpassad lösning där slutkund önskade en MJK MyConnect pumpstyrning. När...

Läs mer

En av Smedjebackens första pumpstationer! På 1950-talet byggdes en av Smedjebackens första pumpstationer, även kallad Tage efter en tidigare VA-chef. Eftersom placeringen är i närheten av bostäder med kulturellt värde...

Läs mer