Här kan du läsa om våra tidigare projekt

Någonstans i Värmland står en ny pumpstation. I denna leverans ingick: – Automatikskåp – Installation – Idrifttagning Detta var en kundanpassad lösning där slutkund önskade en MJK MyConnect pumpstyrning. När...

Läs mer

En av Smedjebackens första pumpstationer! På 1950-talet byggdes en av Smedjebackens första pumpstationer, även kallad Tage efter en tidigare VA-chef. Eftersom placeringen är i närheten av bostäder med kulturellt värde...

Läs mer
tryckstegringsstation

3 fördelar med att byta till en helt ny station istället för att renovera! Pålitlig anläggning God överblick av processen till överordnat system via ny fiberanslutning Bättre arbetsmiljö för driftpersonal...

Läs mer

Renovering av bef. pumpstation, ny större överbyggnad och all utrustning utbytt Uppgraderad med ny ventilation, reservkraft, pumpar och givare och säkerställd med ny el Leverans av styrsystem och frekvensomformare från...

Läs mer