Skåpet innehåller alla de viktiga funktioner som krävs för att styra en modern applikation optimalt.
Elicom anpassar skåpet helt efter respektive kunds önskemål. Oavsett om det gäller en standard avloppspumpstation, tryckstegring eller en specialapplikation erbjuder vi en smidig och kostnadseffektiv lösning.
Med förprogrammerad PLC enligt ert önskemål blir driftsättningen och injustering av parametrar snabb och enkel för driftpersonalen.

Exempel på huvudfakta

STANDARDFUNKTIONER

 • Apparatskåp i lackerad stålplåt eller rostfritt utförande.
 • Nivåmätning, högnivåvippa, bräddvakt.
 • Styrning, loggar och möjlig kontroll av  1-2 pumpar. Pumparna styrs med analog nivågivare och/eller vippa.
 • Motionskörning, information om antal starter, drifttid, motorström samt tidrelä för reservdrift/nödstyrning via högvippa.
 • Automatisk återställning av överlastskydd (direktstart).
 • Fasbrottsrelä för detektering av spänningsbortfall.
 • Alterneringsfunktion.
 • Sörplingsfunktion och alternativa startnivåer.
 • Omrörning/spolning av sump.
 • Styrning av spolventil. Dag- och nattinställning för start/stoppnivåer.
 • Start- och drifttidsräknare för pumpar, samt servicelarm.
 • Närvarolarm.
 • Larm för bräddning.

PUMPÖVERVAKNING

 • Utlöst m-skydd, tempvakt (Klixon/ PTC), fuktvakt.
 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.
 • Förberett för kommunikation via router eller radio
 • Motionskörning, information om antal starter, drifttid, motorström samt tidrelä för reservdrift/ nödstyrning via högvippa

Fördelen

 • Anpassningsbar helt utifrån kundens behov
 • Egen programmerad lösning ger kostnadseffektiv lösning
 • Komplett serviceorganisation i egen regi
 • Många färdiga optioner för snabb tillämpning
 • Upp till 5 års garantitid

Varför

 • Framtidssäkert system med moln tjänster genom inbyggd anslutning till molnet.
 • Snabb driftsättning och kan programmeras i fält vid behov.
 • Hållbarhet i fokus när produkten paketeras ifrån leverantör.
 • Elicom är helhetsleverantör inom eldistribution och automation och ger trygghet till kunden.