• 8st lågspänningsställverk
• 5st kanalskenor
• 37st centraler
• 2842st uttagsplåtar