Gammalt vattenverk blir nytt!

Det lilla vattenverket hade tjänat ut sin roll. Det var gammalt, slitet och reningsprocessen behövde förstärkas med UV-ljus. Eftersom dricksvatten klassas som livsmedel är det viktigt med en bra reningsprocess, att det blir rätt kvalitet.

Frågan blev då ska vi renovera eller bygga nytt?
Man tittade först på en uppgradering. Det alternativet var tyvärr inte hållbart vare sig utrymmesmässigt eller ekonomiskt att renovera. Det blev i stället dags för att bygga ett nytt modernt vattenverk med högre kapacitet och ett bättre och modernare reningsprocess. En annan stor fördel med att bygga var att man fick ett smart/ användarvänligt styrsystem med övervakning och uppkoppling mot överordnat system.

Elicom_vattenverk

Ett gott samarbete ihop med Miva montage
I detta projekt har Miva montage haft huvudansvaret för entreprenaden. Elicoms ansvar låg inom el och automationsdelen. Vi har programmerat ett smart styrsystem till anläggningen, konstruerat och byggt skräddarsydd automation. Under projektets gång har vi även funnits på plats för installation, test och driftsättning. När vi vet att anläggningen fungerar enligt kundens önskemål, då var vi klara!