Vi designar och tillverkar tillförlitliga lågspänningsställverk med en behovsanpassad lösning och fokus på personsäkerhet samt kvalitet.

Med gällande myndighetskrav och normer som grund anpassar vi funktionaliteten efter din anläggnings unika förutsättningar. Dimensionering och materialval i kombination med användarvänlighet optimeras för att få en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Flexibel anläggning med lång livslängd

Vår strävan är att ge dig ett flexibelt ställverk med utbyggnadsmöjligheter för en lång livslängd. Därför kompromissar vi aldrig på användandet av välkända fabrikat med erkända kvalitetskomponenter.

Intelligenta apparater (IOT)

Att övervaka är att veta. I våra moderna ställverk ges stora möjligheter att via intelligenta apparater (IOT) få en total överblick och kontroll av hela din anläggning. Du kan lokalt eller via fjärr styra, övervaka och detektera eventuella avvikande driftförhållanden. Via olika bus-system och/eller web-baserade lösningar kan du sedan föra det vidare till ett överordnat kontroll- och övervakningssystem (BMS/SCADA). Att med hjälp av dessa intelligenta apparater kunna optimera driften eller undvika oplanerade avbrott innebär i slutändan ofta stora besparingar.

Vill du veta mer om den senaste tekniken för mätning, analys eller styrning? Kontakta oss så hjälper vi dig med råd och förslag, oavsett om det gäller rena fördelningsställverk, UPS-ställverk, intelligenta industriställverk eller reservkraftslösningar.

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Jens Svensson
Säljare - Ställverk