Vår långa erfarenhet av att designa och tillverka lågspänningsställverk garanterar dig som kund en tillförlitlig och behovsanpassad lösning där fokus ligger på personsäkerhet och kvalitet.

Med gällande myndighetskrav och normer som grund anpassar vi funktionaliteten efter respektive anläggnings unika förutsättningar. Dimensionering och materialval i kombination med användarvänlighet, optimeras för en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Flexibel anläggning med lång livslängd

Vår strävan är att ge dig en flexibel anläggning med en lång livslängd. Vi kompromissar inte med användandet av välkända fabrikat med erkända kvalitetskomponenter i våra produkter.

Dagens moderna apparater ger dig som kund stora möjligheter att via ditt ställverk få en total överblick och kontroll av hela din anläggning. Samtidigt kan du detektera eventuella onormala driftförhållanden. Att övervaka är att veta och kunna optimera driften eller undvika oplanerade avbrott, vilket ofta handlar om stora besparingar.

Vill du veta mer om den senaste tekniken för mätning, analys eller styrning? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna med råd och förslag, oavsett om det gäller rena fördelningsställverk eller intelligenta industriställverk upp till och med 8000A.