Okken är ett industriellt lågspänningsställverk för både motordrifter och distribution upp till 7300 A. Okken är fullt typtestat och certifierat enligt de senaste branschstandarderna. Utformad för att erbjuda säker drift och underhåll har Okken omfattande ljusbågs- och kortslutningsskydd för att säkerställa kompromisslös säkerhet. Alla Okkens komponenter och ingående apparater är utformade och testade tillsammans av Schneider Electric och erbjuder full kompatibilitet samt kontinuerlig termisk övervakning.

Okken ställverkslösning har branschledande prestanda och är uppkopplingsbar enligt senaste smart grid-lösningarna, vilket ger ett avancerat skydd och sömlös integration med både energihanterings- och SCADA-system.
Okken är utformat för att installeras i de tuffaste miljöerna, inklusive områden som är utsatta för seismisk aktivitet. Största kundnyttan med Okken är person- och driftsäkerhet liksom teknisk prestanda i absolut toppklass, vilket minimerar både driftstopp och underhållskostnader.

Huvudfakta

 • Inkommande skydd upp till 6300 A
 • Motorstyrning upp till 315 kW
 • Samlingsskena upp till 7300 A
 • Märkspänning upp till 690 V

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH CERTIFIERING

 • Typtestad enligt IEC 61439-1 och -2
 • DNV, RINA, och BV marin certifiering
 • DEP Skalgodkännande

SKYDD OCH SÄKERHET

 • Cellindelning upp till Form 4b
 • Isolation av strömförande delar upp till IPxxD
 • Kontinuerlig termisk övervakning
 • Koordination typ 2 för motorgrupper

INRE LJUSBÅGSSKYDD

 • Uppfyller kraven enligt IEC TR 61641 upplaga 3, upp till 100 kA /0.5 s
 • Detektering av ljusbågsblixt (VAMP system)
 • Ljusbågsfria zoner

DRIFTSÄKERHET UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN

 • Skyddsgrader upp till IP54
 • SO2/H2S resistanta versioner
 • 5G och 2.7G resistanta versioner

OPTIMERAD OCH KOMPAKT KONSTRUKTION

 • Kompatibilitet med mellanspänningsutrustning och Canalis kanalskenor
 • Åtkomst bak/framifrån, anslutning över/under, dubbel främre åtkomst
 • Uttagbar, urkopplingsbar och fasta funktionsenheter

Fördelen

 • Okken är fullt testat och certifierad enligt de senaste branschstandarderna och är utformad för att erbjuda säker drift och underhåll.
 • Ställverket har ljusbåge och kortslutningsskydd för att säkerställa högsta säkerhet.
 • Alla komponenter och enheter är utformade av Schneider Electric och erbjuder full kompatibilitet samt permanent termisk övervakning.
 • Okken erbjuder branschledande prestanda och är smart grid-klar, vilket ger ett avancerat skydd och sömlös integration med energihantering och kontrollsystem.
 • Ställverket är utformat för att fungera i de tuffaste miljöerna, inklusive områden som är benägna för seismisk aktivitet.
 • Snabb driftsättning gör installationer effektivare
 • Komplett serviceorganisation genom både Elicom samt Schneider Electric
 • Upp till 5 års garantitid

Varför

 • Skensystemet är underhållsfritt tack vare sin specifika design.
 • Uppgradering och reparation görs enkelt, utan förlust av drifttid.
 • Optimerat underhåll genom användning av ett minskat antal reservdelar. Helt dokumenterade rutiner för förebyggande underhåll.
 • Ställverket har ett litet klimatavtryck jämfört med marknadens konkurrenters lösningar.
 • Samtligt material och komponenter är lätta att återvinna.
 • Snabb driftsättning och aktiva larm som hjälper att optimera underhåll och förbättrar drifttiden

Applikationer

 • Lågspänningsställverk for tung industri och driftkritiska anläggningar, såsom:
 • Olja & Gas
 • Kemiska industrier
 • Marin och offshore
 • Gruvdrift, Mineral-, Metall- & Cementindustrier
 • Vatten & Avlopp
 • Datacenter
 • Sjukvård
 • Kärnkraftverk