Behöver du bygga in intelligens i din fastighet har vi erfarenhet av diverse kommunikationssystem och specialistkompetens på KNX där vi kan bistå med programmering eller råd om hur din anläggning bör styras och byggas upp. Oavsett om det handlar om enklare fördelningscentraler eller en mer teknikkrävande lösning till industri eller sjukhus.

Fokus på personsäkerhet och användarvänligt

Vi vill att ditt jobb ska bli så tryggt och effektivt som möjligt. Därför förbättrar vi våra produkter kontinuerligt och störst vikt läggs på personsäkerhet samt användarvänlighet. Innan leverans genomgår centralerna ett slutprov för att säkerställa funktion och kvalitet. Provet dokumenteras och ett ifyllt testprotokoll medföljer centralen tillsammans med all övrig dokumentation.

I mer än 30 år har vi försett marknaden med kundanpassade centraler för kommersiellt och industriellt bruk. Vi utvecklas med branschen och vår kunskap avspeglar sig i centralens utförande och kvalitet.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Peter Jansson Blomqvist
Säljare - Centraler