Throwback Thursday!

Här presenteras ett projekt som vi gjorde åt WBAB för ett tag sedan.

På 1950-talet byggdes en av Smedjebackens första pumpstationer, även kallad Tage efter en tidigare VA-chef. Eftersom placeringen är i närheten av bostäder med kulturellt värde blev situationen speciell, här valde man att behålla den markförlagda placeringen med endast manlucka för att inte påverka omgivningen för mkt.

Problemet:

  • Onödigt många serviceutryckningar, pga sårbar automatik med krånglande vippstyrning.
  • Åtkomsten för serviceåtgärd är besvärlig, då med endast en pump som hängde på tvären i en dåligt konstruerad upphängning.
  • Bara en pump, vilket gör det väldigt sårbart.

Lösningen:

  • Elicom har byggt och levererat ett smart styrskåp med automation och utförande enligt WBAB;s krav och önskemål.
  • Automationen är förnyad för att passa ett modernt sätta att styra och övervaka på.
  • De uppgraderade till tvåpumpsdrift för större säkerhet- och då traditionellt montage med gejder för att kunna lyfta vid service.

Resultat:

  • En renoverad, uppgraderad och optimerad pumpstation för bättre, säkrare drift och mindre risk för bräddningar i området.
  • Driftpersonalen har fått en bättre arbetsmiljö och minskat behov av att klättra ner för tillsyn och underhåll.
  • Estetiskt har de kunnat behålla områdets karaktär utan påverkan.

Win-Win för alla. Driftpersonalen uppskattar samarbetet med Elicom och deras sätt att vara med under hela projektets gång. Från utredning, konstruktion och programmering till skåpbygge, montage och driftsättning. Det är tryggt med en helhetsleverantör som lyssnar på kunden och tillmötesgår de önskemål som en beställare har- och samtidigt kommer med förslag gällande funktioner och förbättringar som vi har erfarenhet av, Elicom föreslår, kunden får välja.

Elicom tackar WBAB och FVB så mycket för förtroendet, att vi fick vara med och leverera ännu en lyckad lösning.