Nu lanserar vi tillsammans med @RoderInnovation EliGuard, en unik teknologi för att ”lyssna” på ditt elsystems hälsa. EliGuard analyserar stomljud skapat i samband med gnistbildning. Teknologin är proaktiv (varnar eller bryter strömmen innan olyckan är framme) och kan bevaka din elcentral och anslutande kablage genom multipla väggar och trots avsaknad av ”line of sight” med hjälp av en enda sensor ansluten till DIN-skenan.

På @ELFACK2023 den 9-12 maj demonstrerar vi EliGuard i vår monter.

Vi söker nu partnerföretag för att kommersialisera EliGuard!