Sperlingens backe 47 ägs av nuvarande byggnad uppfördes 1935 åt Städernas allmänna brandstodsbolag och är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att byggnaden bedöms vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Vasakronan som äger denna historiska byggnad såg behovet av en ombyggnation. Här fick vi tillsammans med Sallén Elektriska vara med och leverera och installera ställverk samt 30st+ centraler.

Detta projekt är nu i sin slutfas och kommer vara klart inom några månader.