Den 24-26 oktober 2023 medverkar Elicom på Mötesplats Vatten på Svenska Mässan i Göteborg. Vatten 2023 arrangeras i samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin. Vi ser fram emot att möte er i höst.