Under ett strategiarbete i ledningsgruppen visade att en av de viktigaste prioriteringarna just nu hos Elicom är medarbetarna, både att värna och behålla de befintliga och att stärka arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera fler, därmed startades ett värdegrundsarbete ihop med IDC West Sweden AB.

– Kärnan i värdegrunden och vår företagskultur är personalen, och för att fatta rätt beslut om vad som behöver prioriteras behöver vi deras upplevelse av nuläget. På så vis får en helhetsbild över var vi står just nu. Det är en sak vad vi i ledningsgruppen ser och tycker, men för att få hela bilden behöver vi också ordentligt lyssna in hur personalen ser på företaget, kulturen och vad som behöver prioriteras, säger Mikael Schwartz Jonsson, VD, Elicom.

Gå in och läs artikeln på IDC West Sweden AB, klicka här.