Det kommunala spillvattnet är något av det viktigaste vi måste ta hand om, för att värna om naturen- och för att miljön ska få en chans att må bra och återhämta sig måste reningsverken göra ett bra jobb 24/7. Det är därför kraven på dessa anläggningar är höga. Reningsverket i Söderbärke har i ett halvt sekel renat avloppsvatten. De senaste åren har det skapats ett behov av att bygga ut, förnya och förbättra delar av verket. Styr och reglerutrustningen hade kommit till vägs ände, svårt med reservdelar vilket försvårar säkerställandet av en pålitlig funktion.

När man börja titta på de nya behoven och en genomgång av befintlig anläggning hittade man:

  • I/O saknades för de nya funktioner som planerades.
  • Initialt var automationen sammanbyggd med kraftfördelningen i anläggningen, den behövde också en översyn.
  • Påtagligt korroderad och anfrätt av miljön med svavelväte mm, men även onödigt överdimensionerad i sitt ursprung samt med ett helt annat säkerhetstänk än idag. T.ex spänningsförande skenor helt oskyddade mot beröring, visserligen inne i skåpet, men ändå en säkerhetsrisk för personalen jämfört med dagens standard.

En plan togs fram:

  • ny spänningsfördelning som skulle ersätta befintliga, utan att behöva dra om alla grupper mm.
  • Alla fastighetsrelaterade drifter flyttades till en egen central för att minimera påverkan mot process vid installationsarbeten som rörde fastigheten.
  • Det nya ställverket från Elicom anpassades i storlek efter verkligt behov, därmed reducerades det från 250A till 80A. Bara det i sig en stor besparing. Det moderna ställverket ger många andra fördelar med mkt bättre personsäkerhet, en helt annan användarvänlighet, t.ex en digital enkel och överskådlig visning av ström/ effektuttag i verkets olika delar.
  • Styr och reglerdelen har ersatts med ett nytt modernt automatikskåp från Elicom, även det erbjuder många nya smarta funktioner som optimerar driften och övervakningen på ett användarvänligt sätt. Det nya automatikskåpet monterades med fördel i verkets nya utbyggda del. Därmed underlättades övergången att koppla om från det gamla till det nya på ett sömlöst sätt utan långa avbrott eller annan påverkan.
  • Fiber drogs in för att förbättra möjligheterna till kommunikation.

Projektet har letts av FVB med Elicom som leverantör av ställverk och automatikskåp, SEAB har gjort alla installationer.

Sammanfattning av kund:

WBAB med driftpersonal är mkt nöjda med utfallet, ett perfekt samarbete mellan de inblandade parterna gjorde ombyggnaden väldigt smidig och problemfri. Att ha leverantörer som erbjuder allt från utredning, konstruktion, ritning och programmering. Till skåpbygge, montage och driftsättning, gör en enorm skillnad. Det är väldigt tryggt med leverantörer som lyssnar på kunden och tillmötesgår de önskemål som en beställare har- och samtidigt kommer med förslag gällande funktioner och förbättringar som de har erfarenhet av, man ger förslag på tänkbara lösningar, funktioner eller förbättringar- kunden får sen välja.

Elicom tackar WBAB och FVB för förtroendet och det goda samarbetet. Det har varit ett nöje att vara med och leverera ännu en lyckad lösning.

Vill du veta mer kontakta Johan Mattinson

johan.mattinson@elicom.se

0506 – 199 33