Elicom har som ambition att ta ett stor ansvar i den energiomställning som pågår. Under senare tid har nyckelkompetens rekryterats till en ny etablering i Mälardalen som tillsammans med verksamheten i Töreboda kommer att förse marknaden med projektering, kopplingsutrustning, energilager och laddinfrastruktur till kraft- och energirelaterade projekt inom Industri, kommersiella fastigheter och infrastruktur.

Som en del i satsningen på energi har Elicom ingått ett samarbetsavtal med Polar Structure, vilka utvecklar, finansierar och förvaltar infrastruktur. Samarbetet med Polar Structure innebär även att dessa går in som minoritetsägare i Elicom AB jämte Anders Böös och Robert Magnusson. För mer information om Elicom och Polar Structure, se www.elicom.se respektive www.polarstructure.se.

Robert Magnusson, Elicoms verkställande direktör, kommenterar:

”Vi är glada och stolta över att kunna välkomna Polar Structure som delägare och samarbetspartner i Elicom. Polar Structure driver på egen hand och genom intressebolag stora projekt inom infrastruktur där vi kan bidra med kunskap, produktleveranser, installation samt service och underhåll, inklusive projekt som involverar nya områden såsom t.ex solenergi och energilager. Tillsammans med Polar Structure kommer Elicom bli en ännu starkare och bredare partner till våra befintliga och nya kunder.”

Robert Magnusson
Verkställande direktör, Elicom AB