Vi är stolta över att nu kunna presentera Elicom som den första och enda Okken licensierade partnern till Schneider Electric för den svenska marknaden” säger Magnus Engström, Channel Manager Specifiers & Panel Builders för Schneider Electric Sverige.

Genom att Elicom blir en licensierad partner för Okken kommer vi kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud och då främst inom följande segment:

  • Stora industrier 
  • Sjukhus
  • Kritiska processer
  • Datacenter
  • Papper & Massa
  • Gruvnäringen
  • Infrastruktur

Okken är ett högtillförlitligt lågspänningsställverk för kraftfördelning (PCC) och motorstyrning (MCC) upp till 7300 A. Okken är också en del av EcoStruxure-lösningar för uppkopplade lösningar och energihantering, vilket innebär att den är högpresterande, energieffektiv och hållbar.

Okkens ställverks lösningar ger:

  • Personsäkerhet samt tillförlitlighet och driftkontinuitet
  • Fullt testad och certifierat lågspänningsställverk enligt de senaste branschstandarderna

Mikael Schwartz Jonsson, VD Elicom: ”Som en enskild satsning är detta lika stort som köpet av TM Automation för Elicom. Att nu helt alliera oss med Schneider Electric känns helt rätt gällande kraftlösningar. Att nu på allvar ta oss an den svenska industrimarknaden känns rätt och ligger i tiden. Att Schneider valt att öka samarbetet med oss ger oss förtroende inför framtiden. Produkten med närmare 200 000 fack installerade i världen ger oss också ett självförtroende att Sverige är redo för ett paradigmskifte och kommer se Okken på beställningarna framåt!”