Denna gång har vi certifierat oss i Schneider Electric Alliance Program.

Schneider är sedan tidigare en stor aktör inom vår kraft sida så av naturliga skäl ser vi Schneider som en fortsatt partner också inom vår automationssida.

Avevas plattform ger oss nya möjligheter och nya affärsvägar.

Detta tillsammans med övriga SCADA system vi arbetar med ökar vår bredd och specialistkunskap inom vissa PLC:er och SCADA integrationer.

Då vi redan känner hos hemma i Ecostruxure plattformen är denna utökning mot industrins kunder viktig för Elicom.

Efterfrågan av vår expertis mot överliggande system har på senare tid ökat och VA-marknaden efterfrågar mer och mer mjukvaror, därav är det också vår skyldighet att förkovra oss i marknadens möjligheter för att bistå våra kunder med efterfrågad expertis.