StoraXe systemet är byggt utifrån tyska kvalitetskrav och höga effektivitetskrav. Våra innovativa lagringssystem utmärker sig på alla områden: lagringskapacitet, skalbarhet, fotavtryck och kontroll.

 

Nedan följer en typ container, varje ny installation beräknas utifrån varje kunds unika lösning.
Därav anpassas varje lagrings lösning utifrån kundens behov.

Huvudfakta

LAGRINGSSYSTEM

 • Total kapacitet nominell / användbar: 1.900 / 1.800 kWh
 • Celltillverkare och celltyp: Samsung SDI 120Ah
 • Antal moduler per sträng: 9 st.
 • Strängkapacitet nominell / användbar: 95 / 90 kWh
 • Antal strängar System: 20 st.

CONTAINER

 • Lagringskapacitet per installerad container / nominell: 1 900 / 1 800 kWh
 • Antal containrar/system: 1 st.
 • Strängar per container/system: 20 st.
 • Längd på en container: 7.500 mm
 • Bredd på en container: 2,615 mm
 • Höjd på en container: 2,896 mm
 • Antal Kyl-aggregat: 3 st.
 • Omgivningstemperatur: -20° upp till +40° °C
 • Maximal höjd: 1.000 m MSL

INVERTER

 • Antal växelriktare: 1 st.
 • Antal APU:er (totalt): 4 st.
 • Antal strängar per APU: 5 / 5 st.
 • Nominell effekt: 2.600 kW
 • Maximal prestanda: 2.600 kVA
 • Minsta systemspänning: 530 VDC
 • Max systemspänning: 1.500 VDC
 • Nätspänning: 360VAC, 50Hz, IT-nät VAC
 • Installation utomhus: IP65
 • Omgivningstemperatur: -20° upp till +60° °C

Fördelen

 • Snabb leverans och driftstart
 • Kundanpassad
 • Stor erfarenhet i koncernen från små till stora batteriparker
 • Komplett serviceorganisation genom Elicom
 • Hantering med aggregator genom Elicom om så önskas
 • Stora möjlighet på framtida balansmarknaden
 • Utbyggbar i framtiden

Varför

 • Möjliggör omställningen till ett förnybart energisystem
 • Enkel produkt att integrera i lokal och region nät
 • Ger nya intäktskällor via frekvensreglerings-marknaden
 • Reducerar höga effekttoppar föra att möjliggöra framtida expansion
 • Snabb driftsättning