Vi har bara ett vatten!

Ni har väl inte missat att det idag är #Världsvattendagen2022? Rent vatten ur våra kranar är något vi tar förgivet men, för att inte bara vi, utan våra barn och barnbarn ska kunna njuta av rent vatten i framtiden måste vi ta hand om det på ett hållbart sätt nu.
Låt oss göra det tillsammans!

VA är ett samlingsnamn för ett antal olika processer. Från grundvatten, ytvatten eller saltvatten som ska förädlas till det livsmedel som dricksvatten utgör.

Till spillvattnets väg från hushållen, via ledningsnätets pumpstationer till reningsverket som ska rena det så pass att det kan släppas till recipient utan att skada miljön. En viktig del av vattnets kretslopp, grundläggande för allt liv på jorden.

Elicom har över 40 års samlad erfarenhet inom VA och dess olika processer. Vi ser till helheten och levererar kundanpassade lösningar inom elkraft och automation.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er i ert nästa projekt. Elicom.se/kontakt