Vi kommer inom kort driftsätta vårt projekt på MIO´s huvudlager i Tibro. Mio gör en om och tillbyggnad för att öka sin lagerkapacitet. Här har Elicom varit med och levererat och installerat ett nytt komplett hög och lågspänningsställverk med transformatorer, kontrollsystem och strömskenor. Projektet har inkluderat projektledning, konstruktion, installation och byggnation.