Här är vår konstruktör Olle Blom som är på ett reningsverk, där vi inom kort ska byta ut ett befintligt PLC system. Ett viktigt detaljarbete där anteckningar blir underlaget för inkoppling av den nya PLC-utrustningen och som senare blir den färdiga dokumentationen.

PLC