Elicom grundades 1988 av Anders Schough. Redan fem år tidigare var han verksam inom ett installationsföretag i elbranschen med inriktningen mot kompletta strömförsörjningssystem till telestationer. Etablerade kunder som Telia, Ericsson och Emerson med flera var basen för verksamheten under hela nittiotalet. Framför allt Ericsson växte till en dominerande position bland kunderna med leveranser över hela världen.

Allt högre krav ställdes

Som en logisk följd av de alltmer tekniskt utvecklade telestationerna, ställdes allt högre krav på utrustning och säkerhet. Genom ett samarbete med Philips Industrial Electronics om färdiga kraftförsörjningssystem till radiobasstationer, fick Elicom en given plats som leverantör inom telekombranschen.

Tack vare en nära samverkan med våra kunder och tidig delaktighet i deras design- och utvecklingsfaser, försågs hela telekomindustrin med produkter för både AC- och DC-utrustningar från Elicom.

Vi är både en partner och en leverantör

Under slutet av nittiotalet gjordes stora satsningar på automation och kraftfördelningar mot industri och byggsektorn. Sedan dess har vi haft en ledande roll som leverantör av styrutrustningar, elcentraler och ställverk. Genom att erbjuda mellanspänning, transformatorer och övrig kringutrustning ser våra kunder oss numera som en partner och leverantör av kompletta kraftanläggningar. Vi kan även följa med våra produkter ut på plats för inkoppling och idrifttagning.

Under januari 2017 bytte Elicom ägare. Anders Schough kände att det var dags att ta in nya krafter för att vidareutveckla bolaget och Anders Böös och Robert Magnusson tog över som huvudmän.

Unik kompetens inom styrsystem och programmering

April 2017 köpte vi tillbaka TM Automation, ett företag som främst varit verksamt inom VA. Det var kul eftersom företaget hade startats upp av personal från Elicom 23 år tidigare. I och med förvärvet återinfördes erfarenhet inom industriell automation och vi breddade oss med en unik kompetens inom styrsystem och programmering.

I dag befinner sig Elicom i en expansiv fas där tillväxt på andra orter och fler företagsförvärv ingår i planen. Med ett personligt engagemang och en uttalad ambition att vara i den högteknologiska frontlinjen, ser vi väldigt positivt på framtiden.

Robert Magnusson, Delägare