Vi säljer, installerar & driftsätter Energilager i form av batterier.
Batterier som används för att optimera kundens energianvändning, kapar effekttoppar & fördelar på vilken tid av dygnet du köper din energi från nätet.

Utöver lokal användning så tillför våra batterier balans & stabilitet till lokal & region nät, detta genom att delta på marknaden för balanstjänster hos Svenska Kraftnät.

Vi beräknar & projekterar ditt batteri utifrån din nätanslutning & din elförbrukning.

Ni kan läsa mer på SVK hemsida.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Robert Magnusson
Affärsområdeschef