Vi expanderar!

Elicom har haft en stadig tillväxt och vi har under en tid planerat för den kommande expansionen. Tiden har nu kommit och vi har tagit första spadtaget. I början av november startade vi fas 1, där vi ska expandera och effektivisera vår logistik för att frigöra produktionsyta för vår kommande expansion.

Elicom
Tillsammans Framåt!

utbyggnad