Tillsammans optimerar vi lösningar för PLC- och HMI-system som passar dina krav och förväntningar

Vi har varit i branschen i flera decennier och har en gedigen erfarenhet av programmering av PLC och styrsystem för diverse automationslösningar. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC och operatörspaneler, anpassas programmeringen för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet.

VA med pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk

Vårt huvudsakliga segment är VA med pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk. Vi hanterar även alla vanligt förekommande styrsystem och matchar programmeringen till gällande standarder och krav i den industri eller process de ska verka.

I uppdrag där även styrskåp konstrueras och byggs av oss, kopplas programmeraren in tidigt och har en avgörande roll för att rätt utrustning väljs. För att uppnå förväntad funktion inhämtas all nödvändig information och kontakten med dig som kund är avgörande för att styrsystemet ska bli så ändamålsenligt som möjligt.

Vi finns här för er! Kontakta oss gärna i dag och berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er. 

Kort om programmering

Vi programmerar bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Schneider, Siemens och Phoenix.

Ett axplock av de Programmeringsverktyg vi använder:

Mitsubishi GX Works 3
Mitsubishi GX Works 2
Mitsubishi GT Designer 3
Mitsubishi GX IEC
Beijer E-Designer
Beijer IX Developer 2.4
Siemens Tia Portal
Siemens Step 7
Siemens WinCC
Schneider SoMachine
Schneider EcoStruxure Operator Terminal Expert
ABB Controlbuilder
ABB Panelbuilder
Phoenix PC Worx
Phoenix Visu+.