Tillsammans optimerar vi lösningar för PLC- och HMI-system som passar dina krav och förväntningar

Vi hanterar alla vanligt förekommande styrsystem och matchar programmering efter gällande standard och krav i den industri eller process de ska verka. Oavsett om det gäller ändringar i ditt befintliga system eller programmering av nya PLC och operatörspaneler, anpassas programmeringen för bästa möjliga funktion och kostnadseffektivitet.

VA med pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk

Vi utvecklar, levererar och utför kundanpassade specialstyrningar med övervakning och dess mjukvara för bränsletankanläggningar, fodertransportsystem, biogasanläggningar, vattenkraftverk, vattenmembranfilter samt reglerventilanläggningar. Vårt huvudsakliga segment är VA-pumpstationer, tryckstegringar, reningsverk och vattenverk.

När vi konstruerar och bygger styrskåp, involverar vi tidigt programmeraren i arbetet som med sin kompetens ser till att välja rätt utrustning. För att uppnå maximal funktion är kontakten med dig avgörande. All nödvändig information inhämtas för att styrsystemet ska bli så ändamålsenligt som möjligt. Vi optimerar mjukvaran i operatörsterminalen och styrsystem för ert kundanpassade SCADA-system. Vi programmerar bland annat Mitsubishi, Beijer, ABB, Schneider, Siemens och Phoenix.

Genom vårt engagemang har vi ambitionen att skapa långsiktiga och hållbara relationer. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Peter Sennklev
Gruppledare programmerare