En kraftentreprenad är produkter, engagemang och samspel

Vårt erbjudande innefattar mer än lågspänningsprodukter. Samarbetet med ledande leverantörer av mellanspänningsställverk, krafttransformatorer och reservkraft kombinerat med kringutrustning som kanalskenor, likspänningssystem, kontrollskåp samt signal- och larmhantering gör att vi kan ta ansvar för hela din anläggning. Våra serviceingenjörer följer med materielleveranserna ut på plats för uppställning, driftsättning och protokollförd avprovning.

Utöver de logistiska fördelarna med endast en leverantör minimeras samtidigt risken för eventuella gränsdragningsproblem och missuppfattningar. Vi arbetar gemensamt med våra erfarna projektledare fram en hållbar tidplan för att känna trygghet i att projektet genomförs på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

För att du ska kunna få en så enkel överblick och förståelse för anläggningens uppbyggnad och funktion, erbjuder vi en komplett anläggningskonstruktion. En kraftentreprenad är inte bara produkter och lösningar, det är engagemanget och samspelet på individnivå som är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Jens Svensson
Säljare