Elicom i Q2 avslutat ett projekt med byte av en PLC i Utö reningsverk åt Skärgårdsstiftelsen. Projektet innefattade byte av PLC, operatörspanel och spänningsaggregat, samt router med möjlighet för driftpersonal att fjärrövervaka via internet. Vi vill tacka för förtroendet och gott samarbete.

Klicka här för att ta del av mer.