• Lågspänningsställverk 3200A med skenanslutning mot transformator