• 2st lågspänningsställverk 3800A
  • 2st transformatorer 25kVA
  • Kanalskenor
  • Hjälpkraft 110VDC
  • Skåp för mätning och centraler